• Fs_strawberries

Haver til Maver v. Jesper Jon

jesperjon

Et levende undervisningstilbud til børn

Haver til Maver er et levende undervisningstilbud til børn, hvor de engageres i og lærer om dyrkning af økologiske grønsager i deres egne haver og at tilberede grøntsagerne i udekøkkenet over åben ild. Samtidig kan børnene lege og lære i den omkringliggende natur.

Vi ved det virker

Haver til Maver består af en tredeling: Haver, udekøkken og natur, hvor alle dele vægtes lige højt. Haver til Maver eksisterer i dag allerede flere steder i landet, og er derfor et gennemprøvet projekt, vi ved virker. Fredensborg kommune tilbyder alle deres skoler et forløb i Haver til Maver og Odense kommune kører projektet på 2. år for flere af deres skoleklasser.

Et typisk Haver til Maver forløb

Et typisk Haver til Maver forløb følger en så og høst sæson over 8 - 10 gange med start omkring maj måned og slut om efteråret. Omdrejningspunktet for alle aktiviteter i Haver til Maver er børnenes haver. Alt der foregår i Haver til Maver hænger derfor sammen med årets gang i naturen. I Halllingelille´s Haver til Maver bliver der mulighed for, at klasserne kan komme hver uge. Vi vil også meget gerne tilrettelægge/afholde vinter arrangementer med udekøkken og naturvejledning i det omfang, der er behov for det.

De første klasser kommer til Hallingelille 20 august 2012 starter med dyrkning af deres egen have .

Haver til Mavers pædagogik

I Haver til Maver arbejdes der med en anerkendende og inkluderende tilgang til børn. Det betyder at underviserne i Haver til Maver:

  • Møder børnene, der hvor de er: der er ikke noget, der kan gøres forkert, højst på en anden måde.
  • Praktiserer ligeværdighed på tværs af alder, etnicitet og køn.
  • Er lyttende og reflekterende sammen med børnene.

Haver til Maver er desuden drevet økologisk. Det betyder, at bestemte regler skal overholdes:

  • Der bruges ikke sprøjtemidler eller kunstgødning i haverne
  • Der anvendes kun organisk gødning
  • I haverne anvendes der kun økologiske frø og udplantningsplanter
  • Alle ingredienser der benyttes i madlavningen er økologiske

Noget af det børnene også får med fra Haver til Maver, er en bevidsthed om bæredygtighed, som kan være med til at udvikle kompetencer, de kan bruge resten af livet. Herunder evnen til at reflektere over deres personlige valg af livsstil, og hvordan disse valg kan bidrage til verdens sundhedstilstand.

Hvad siger forskningen?

I 2010/2011 er der foretaget en pædagogisk evaluering af Haver til Maver. Evalueringen blev foretager af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). I evalueringen søgte man at finde ud af, om Haver til Maver har legitimitet i forhold til skolens formål og samfundets krav. Noget af det rapporten konkluderer er, at der generelt er langt færre konflikter blandt børnene, når de er hos Haver til Maver, end når de er hjemme på skolen. Det kan der være flere årsager til. En af årsagerne kan skyldes, at børnene i Haver til Maver har tid til at løse deres konflikter, men også at de i Haver til Maver bliver mere ligeværdige, fordi der oftest altid er et område indenfor Haver til Mavers regi, hvor børnene føler sig gode til noget. Det kan ske havedyrkningen ikke er det mest spændende for alle, men så er det måske i ude køkkenet, det er sjovt.

Derudover har mange skoler et problem med, at få drengene motiveret i skolen. Det kan blandt andet skyldes mangel på plads, hvor de kan få afladning for deres aggressioner og deres vildskab gennem leg. Haver til Maver kan tilbyde de trygge rammer, hvor børnene kan få afreageret noget af deres overskud af energi, hvilket dermed kan medføre øget koncentration blandt børnene, når de kommer tilbage til skolen. Helt konkret vil de mange børn, som overvejende er kinæstetiske, profitere meget af indlæringen hos Haver til maver, som handler om at mærke, opleve og lære gennem berøring med hænderne og de andre sanser. Mennesker lærer og husker oplevelser forskelligt. Men for de fleste mennesker er det generelt lettere at huske noget, man har set, oplevet og udført, end hvis man blot har hørt eller læst om det. Erindringsbilleder stimulerer hukommelsen, og erindringsbilleder rummer både lyde, lugte og rum fornemmelser. Derfor er det vigtigt, at alle sanser kommer i brug, hvis man skal skabe optimale betingelser for børns læring.

Hallingelille Økolandsby byder på mange naturaktiviteter for børnene. De skal blandt andet ud i den lokale fredsskov, hvor naturvejledning og biologiundervisning vil finde sted. Vi skal artsbestemme træerne og planterne, lære om fotosyntese og naturens cyklus m. m. Vi skal også tilberede nogle af de vilde spiselige planter i udekøkkenet. Børnene vil lære om skovens og markens fugle og deres sang og måske er der unger i mejsekasserne.

På vej hjem fra skoven tager vi brænde med til udekøkkenet, som børnene er med til at save.

Kompostering skal de også være med til at lave, fordi det er vigtigt at forstå sammenhængen mellem store og sunde afgrøder, som er dyrket med velgødet kompost sammenlignet med grønsager, der ikke har fået kompost. Den hjemmelavede kompost laver vi fra dyregødning, køkken affald og planteaffald.

Den lokale sø har en bestand af karper, der er fredet, fordi de spiser planter i søen, og derfor er vigtige for opretholdelsen af det rene vandmiljø i søen. Der er også krebs, som børnene må fange og derefter tilberede dem i udekøkkenet. Børnene kan også fange haletusser og salamandere og mange andre vanddyr, som de vil blive undervist i.

I Hallingelille har vi også dyr. Mindre grupper med børn og en voksen vil få adgang til dyrene som går i folde. Der er får med lam, heste, kaniner , høns og kyllinger.

De undervisere der vil blive tilknyttet Haver til Maver i Hallingelille er: en folkeskolelærer / naturvejleder og en Social og sundhedsassistent / grønsagsdyrker / kok

Haver til Maver i Hallingelille står for: Jorden som er øko certificeret, redskaber, frø, udekøkken inventar, brænde og de ingredienser til udekøkkenet, som børnene ikke selv dyrker. Haver til Maver sørger for udbringning af komposten og harvning af jorden i vinterhalvåret, så den er klar til såning, når børnene kommer om foråret

Haver til Maver i Humlebæk står for assistance i form af råd og vejledning i forhold til opstart af Haver til Maver projektet.

Venlig hilsen

Jesper Jon Pedersen tlf: 60 24 62 70


Læs mere om Undervisning


Læs mere om erhverv


Haver til Maver 2012


Læs meget mere om Hallingelille